ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ

 
*** ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ผู้สมัคร KU-EPT ที่ลงทะเบียนในระบบประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. ศูนย์ทดสอบทางภาษา จะส่งคะแนนของท่านไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทันทีหลังจากวันประกาศผลสอบ ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะจากระบบสารสนเทศนิสิต http://www.grad.ku.ac.th/***
***  มีปัญหา ติดต่อ 02-5795566-8 ต่อ 1211 หรือเบอร์ตรง 02-5615124  ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ...  ***
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ของธนาคารกรุงเทพ
หรือ ชำระผ่านผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2562/18
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
9-14 ธค.2562
19 ธค.2562
ส.21 ธค.2562
9:00-12:00
27 ธค.2562
TOEFL ITP 2562/17
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
25-30 พย.2562
4 ธค.2562
ส.7 ธค.2562
9:00-12:00
13 ธค.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/16
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
11-16 พย.2562
21 พย.2562
ส.23 พย.2562
9:00-12:00
29 พย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/15
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
28-3 พย.2562
7 พย.2562
ส.9 พย.2562
9:00-12:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/14
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
14-20 ตค.2562
24 ตค.2562
ส.26 ตค.2562
9:00-12:00
1 พย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/13
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
16-22 กย.2562
26 กย.2562
ส.28 กย.2562
9:00-12:00
4 ตค.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
2-8 กย.2562
12 กย.2562
ส.14 กย.2562
9:00-12:00
20 กย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
19-25 สค.2562
29 สค.2562
ส.31 สค.2562
9:00-12:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
5-11 สค.2562
15 สค.2562
ส.17 สค.2562
9:00-12:00
23 สค.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
15-21 กค.2562
25 กค.2562
ส.27 กค.2562
9:00-12:00
2 สค.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
1-7 กค.2562
11 กค.2562
ส.13 กค.2562
9:00-12:00
19 กค.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
10-16 มิย.2562
20 มิย.2562
ส.22 มิย.2562
9:00-12:00
28 มิย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
27-2 มิย.2562
6 มิย.2562
ส.8 มิย.2562
9:00-12:00
14 มิย.2562
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
29-5 พค.2562
9 พค.2562
ส.11 พค.2562
9:00-12:00
17 พค.2562
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2563/01
1500
600฿
22-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
9:00-12:00
27 มค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2562/12
เต็มแล้ว
600฿
27-9 พย.2562
14 พย.2562
อา.24 พย.2562
9:00-12:00
28 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/11
1500
600฿
6-19 ตค.2562
25 ตค.2562
อา.3 พย.2562
13:00-16:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/10
1500
600฿
6-19 ตค.2562
25 ตค.2562
อา.3 พย.2562
9:00-12:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/9
1500
600฿
28-10 สค.2562
16 สค.2562
อา.25 สค.2562
13:00-16:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/8
1500
600฿
28-10 สค.2562
16 สค.2562
อา.25 สค.2562
9:00-12:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/7
1600
600฿
26-1 มิย.2562
7 มิย.2562
อา.16 มิย.2562
9:00-12:00
28 มิย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/6
1500
600฿
3-18 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
13:00-16:00
11 เมย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/5
1500
600฿
3-18 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
9:00-12:00
11 เมย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/4
1000
600฿
7-11 มค.2562
16 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/3
1000
600฿
7-11 มค.2562
16 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/2
เต็มแล้ว
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/1
เต็มแล้ว
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
500
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
1000
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
300
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
400
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
300
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว