ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสาร
 
** KU Exite  แบบฟอร์มขอใบรายงานคะแนน   >> Click <<
*** ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ผู้สมัคร KU-EPT ที่ลงทะเบียนในระบบประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. ศูนย์ทดสอบทางภาษา จะส่งคะแนนของท่านไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทันทีหลังจากวันประกาศผลสอบ ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะจากระบบสารสนเทศนิสิต http://www.grad.ku.ac.th/***
***  มีปัญหา ติดต่อ 02-5795566-8 ต่อ 1211 หรือเบอร์ตรง 090-3232482 หรือ  092-3247842  ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ...  ***
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ของธนาคารกรุงเทพ
หรือ ชำระผ่านผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2564/18
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
12-18 ธค.2564
23 ธค.2564
ส.25 ธค.2564
9:00-12:00
30 ธค.2564
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2564/17
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
28 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
ส.11 ธค.2564
9:00-12:00
17 ธค.2564
TOEFL ITP 2564/16
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
14-20 พย.2564
25 พย.2564
ส.27 พย.2564
9:00-12:00
3 ธค.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/15
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
31 ตค.-6 พย.2564
11 พย.2564
ส.13 พย.2564
9:00-12:00
19 พย.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/14
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
10-23 ตค.2564
28 ตค.2564
ส.30 ตค.2564
9:00-12:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/13
บุคคลทั่วไป
40
1699฿
26 กย.-2 ตค.2564
7 ตค.2564
ส.9 ตค.2564
9:00-12:00
15 ตค.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
12-18 กย.2564
23 กย.2564
ส.25 กย.2564
9:00-12:00
1 ตค.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/11
บุคคลทั่วไป
ปิดรับสมัคร
1699฿
6-12 มิย.2564
17 มิย.2564
ส.19 มิย.2564
9:00-12:00
25 มิย.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/10
บุคคลทั่วไป
ปิดรับสมัคร
1699฿
23-29 พค.2564
2 มิย.2564
ส.5 มิย.2564
9:00-12:00
11 มิย.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/09
บุคคลทั่วไป
ปิดรับสมัคร
1699฿
9-15 พค.2564
20 พค.2564
ส.22 พค.2564
9:00-12:00
28 พค.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/08
บุคคลทั่วไป
ปิดรับสมัคร
1699฿
25-26 เมย.2564
6 พค.2564
ส.8 พค.2564
9:00-12:00
14 พค.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/07
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
4-7 เมย.2564
22 เมย.2564
ส.24 เมย.2564
9:00-12:00
30 เมย.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/06
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
21-27 มีค.2564
1 เมย.2564
ส.3 เมย.2564
9:00-12:00
9 เมย.2564
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2564/05
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
7-13 มีค.2564
18 มีค.2564
ส.20 มีค.2564
9:00-12:00
26 มีค.2564
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2564/43
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/42
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/31
96
600฿
24-26 ตค.2564
28 ตค.2564
ศ.29 ตค.2564
13:00-16:00
1 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/30
96
600฿
22-24 ตค.2564
26 ตค.2564
พ.27 ตค.2564
13:00-16:00
29 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/29
เต็มแล้ว
600฿
17-22 ตค.2564
24 ตค.2564
จ.25 ตค.2564
13:00-16:00
27 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/28
เต็มแล้ว
600฿
15-17 ตค.2564
19 ตค.2564
พ.20 ตค.2564
13:00-16:00
22 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/27
เต็มแล้ว
600฿
13-15 ตค.2564
17 ตค.2564
จ.18 ตค.2564
13:00-16:00
20 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/26
เต็มแล้ว
600฿
10-12 ตค.2564
14 ตค.2564
ศ.15 ตค.2564
13:00-16:00
18 ตค.2564
ปิดแล้ว