ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศเลื่อนวันทดสอบ KU-EPT และ KU-EXITE

 
การทดสอบ KU-EPT  เลื่อนไปทดสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63  หากผู้สมัครสอบท่านใด ไม่สามารถเข้าทดสอบในวันดังกล่าว กรุณาเลือกวันทดสอบในรอบถัดไป

สำหรับผู้สมัคร    KU-EPT 3/2563  คลิก
สำหรับผู้สมัคร    KU-EPT 4/2563 คลิก
สำหรับ     KU-EXITE คลิก
 
เพิ่มเติม โทร 090 - 3232482  หรือ 096 - 0121844
   
*** ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ผู้สมัคร KU-EPT ที่ลงทะเบียนในระบบประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. ศูนย์ทดสอบทางภาษา จะส่งคะแนนของท่านไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทันทีหลังจากวันประกาศผลสอบ ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะจากระบบสารสนเทศนิสิต http://www.grad.ku.ac.th/***
***  มีปัญหา ติดต่อ 02-5795566-8 ต่อ 1211 หรือเบอร์ตรง 02-5615124  ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ...  ***
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ของธนาคารกรุงเทพ
หรือ ชำระผ่านผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2563/13
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
26 กค.-1 สค.2563
6 สค.2563
ส.8 สค.2563
9:00-12:00
14 สค.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
12-18 กค.2563
23 กค.2563
ส.25 กค.2563
9:00-12:00
31 กค.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
28 มิย.-4 กค.2563
9 กค.2563
ส.11 กค.2563
9:00-12:00
17 กค.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
14-20 มิย.2563
25 มิย.2563
ส.27 มิย.2563
9:00-12:00
3 กค.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/09
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
31 พค.-6 มิย.2563
11 มิย.2563
ส.13 มิย.2563
9:00-12:00
19 มิย.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/08
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
10-16 พค.2563
21 พค.2563
ส.23 พค.2563
9:00-12:00
29 พค.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/07
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
26 เมย.-2 พค.2563
7 พค.2563
ส.9 พค.2563
9:00-12:00
15 พค.2563
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2563/06
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
15-17 มีค.2563
26 มีค.2563
ส.28 มีค.2563
9:00-12:00
3 เมย.2563
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2563/05
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
1-7 มีค.2563
12 มีค.2563
ส.14 มีค.2563
9:00-12:00
20 มีค.2563
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2563/04
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
16-22 กพ.2563
27 กพ.2563
ส.29 กพ.2563
9:00-12:00
6 มีค.2563
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2563/03
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
2-8 กพ.2563
13 กพ.2563
ส.15 กพ.2563
9:00-12:00
21 กพ.2563
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2563/02
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
12-18 มค.2563
23 มค.2563
ส.25 มค.2563
9:00-12:00
31 มค.2563
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2563/01
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
29 ธค.-4 มค.2563
9 มค.2563
ส.11 มค.2563
9:00-12:00
17 มค.2563
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2562/18
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
9-14 ธค.2562
19 ธค.2562
ส.21 ธค.2562
9:00-12:00
27 ธค.2562
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2563/18
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
13:00-16:00
28 ธค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/17
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
9:00-12:00
28 ธค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/16
1500
600฿
18-31 ตค.2563
6 พย.2563
อา.15 พย.2563
13:00-16:00
23 พย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/15
1500
600฿
18-31 ตค.2563
6 พย.2563
อา.15 พย.2563
9:00-12:00
23 พย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/14
1500
600฿
20 กย.-3 ตค.2563
9 ตค.2563
อา.18 ตค.2563
13:00-16:00
26 ตค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/13
1500
600฿
20 กย.-3 ตค.2563
9 ตค.2563
อา.18 ตค.2563
9:00-12:00
26 ตค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/12
1500
600฿
23 สค.-5 กย.2563
11 กย.2563
อา.20 กย.2563
13:00-16:00
28 กย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/11
1500
600฿
23 สค.-5 กย.2563
11 กย.2563
อา.20 กย.2563
9:00-12:00
28 กย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/10
1500
600฿
26 กค.-8 สค.2563
14 สค.2563
อา.23 สค.2563
13:00-16:00
31 สค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/09
1500
600฿
26 กค.-8 สค.2563
14 สค.2563
อา.23 สค.2563
9:00-12:00
31 สค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/08
1500
600฿
21 มิย.-4 กค.2563
10 กค.2563
อา.19 กค.2563
13:00-16:00
27 กค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/07
1500
600฿
21 มิย.-4 กค.2563
10 กค.2563
อา.19 กค.2563
9:00-12:00
27 กค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/06
1500
600฿
26 เมย.-2 พค.2563
8 พค.2563
อา.17 พค.2563
13:00-16:00
25 พค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/05
1500
600฿
26 เมย.-2 พค.2563
8 พค.2563
อา.17 พค.2563
9:00-12:00
25 พค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/04
1500
600฿
23 กพ.-7 มีค.2563
13 มีค.2563
อา.22 มีค.2563
13:00-16:00
30 มีค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/03
1500
600฿
23 กพ.-7 มีค.2563
13 มีค.2563
อา.22 มีค.2563
9:00-12:00
30 มีค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/02
1500
600฿
22 ธค.-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
13:00-16:00
27 มค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/01
1500
600฿
22 ธค.-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
9:00-12:00
27 มค.2563
ปิดแล้ว