ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศวันปิดทำการ ศูนย์ทดสอบทางภาษา

 
เนื่องจากวันหยุดราชการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561  
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ดังนั้น ศูนย์ฯ ประกาศผล KU-EPT ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้    *** มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321 KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211 ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ... ***
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวและเครื่องเขียนมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2561/19
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
3-7 ธค.2561
13 ธค.2561
ส.15 ธค.2561
9:00-12:00
21 ธค.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/18
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
12-16 พย.2561
22 พย.2561
ส.24 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/17
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
29-2 พย.2561
8 พย.2561
ส.10 พย.2561
9:00-12:00
16 พย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/16
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
15-19 ตค.2561
25 ตค.2561
ส.27 ตค.2561
9:00-12:00
2 พย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/15
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
24-28 กย.2561
4 ตค.2561
ส.6 ตค.2561
9:00-12:00
12 ตค.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/14
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
10-14 กย.2561
20 กย.2561
ส.22 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/13
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
27-31 สค.2561
6 กย.2561
ส.8 กย.2561
9:00-12:00
14 กย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
13-17 สค.2561
23 สค.2561
ส.25 สค.2561
9:00-12:00
31 สค.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
9
1600฿
23-27 กค.2561
2 สค.2561
ส.4 สค.2561
9:00-12:00
10 สค.2561
TOEFL ITP 2561/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
88
1600฿
2-6 กค.2561
12 กค.2561
ส.14 กค.2561
9:00-12:00
20 กค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
100
1600฿
11-15 มิย.2561
21 มิย.2561
ส.23 มิย.2561
9:00-12:00
29 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
74
1600฿
28-1 มิย.2561
7 มิย.2561
ส.9 มิย.2561
9:00-12:00
15 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
88
1600฿
14-18 พค.2561
24 พค.2561
ส.26 พค.2561
9:00-12:00
1 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
81
1600฿
16-20 เมย.2561
26 เมย.2561
ส.28 เมย.2561
9:00-12:00
4 พค.2561
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2561/5
บุคคลทั่วไป
300
600฿
15-16 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.เอก
300
600฿
11-12 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.โท
1000
600฿
8-10 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
บุคคลทั่วไป
300
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.เอก
300
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.โท
1000
600฿
6-8 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/3
บุคคลทั่วไป
400
314
600฿
11-12 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.เอก
300
168
600฿
7-8 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.โท
1000
429
600฿
4-6 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
บุคคลทั่วไป
300
273
600฿
12-13 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.เอก
300
138
600฿
8-9 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.โท
1000
380
600฿
5-7 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
บุคคลทั่วไป
300
289
600฿
15-16 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.เอก
300
142
600฿
11-12 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.โท
1000
393
600฿
8-10 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
บุคคลทั่วไป
300
เต็มแล้ว
600฿
16-17 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.เอก
300
131
600฿
12-13 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.โท
1000
549
600฿
9-11 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว