ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขณะนี้ศูนย์ทดสอบทางภาษา ได้ทำการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบฯ สามารถตรวจสอบสถานะและยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ เมนูสถานะของฉัน (คลิก)) สอบถามเพิ่มเติม 02-5795566 ต่อ 1211

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2561/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
2-6 กค.2561
12 กค.2561
ส.14 กค.2561
9:00-12:00
20 กค.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
100
1600฿
11-15 มิย.2561
21 มิย.2561
ส.23 มิย.2561
9:00-12:00
29 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
74
1600฿
28-1 มิย.2561
7 มิย.2561
ส.9 มิย.2561
9:00-12:00
15 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
88
1600฿
14-18 พค.2561
24 พค.2561
ส.26 พค.2561
9:00-12:00
1 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
81
1600฿
16-20 เมย.2561
26 เมย.2561
ส.28 เมย.2561
9:00-12:00
4 พค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
69
1600฿
12-16 มีค.2561
22 มีค.2561
ส.24 มีค.2561
9:00-12:00
30 มีค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/4
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
57
1600฿
26-2 มีค.2561
8 มีค.2561
ส.10 มีค.2561
9:00-12:00
16 มีค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/3
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
52
1600฿
12-16 กพ.2561
22 กพ.2561
ส.24 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/2
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
58
1600฿
29-2 กพ.2561
8 กพ.2561
ส.10 กพ.2561
9:00-12:00
16 กพ.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/1
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
85
1600฿
8-12 มค.2561
18 มค.2561
ส.20 มค.2561
9:00-12:00
26 มค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
106
1600฿
20-1 ธค.2560
14 ธค.2560
ส.16 ธค.2560
9:00-12:00
22 ธค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
105
1600฿
23-3 พย.2560
9 พย.2560
ส.11 พย.2560
9:00-12:00
17 พย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
118
1600฿
25-6 ตค.2560
12 ตค.2560
ส.14 ตค.2560
9:00-12:00
20 ตค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
110
1600฿
21-1 กย.2560
7 กย.2560
ส.9 กย.2560
9:00-12:00
15 กย.2560
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2561/5
บุคคลทั่วไป
300
600฿
15-16 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.เอก
300
600฿
11-12 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.โท
1000
600฿
8-10 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
บุคคลทั่วไป
300
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.เอก
300
1
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.โท
1000
600฿
6-8 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/3
บุคคลทั่วไป
400
314
600฿
11-12 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.เอก
300
167
600฿
7-8 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.โท
1000
428
600฿
4-6 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
บุคคลทั่วไป
300
273
600฿
12-13 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.เอก
300
138
600฿
8-9 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.โท
1000
380
600฿
5-7 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
บุคคลทั่วไป
300
289
600฿
15-16 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.เอก
300
142
600฿
11-12 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.โท
1000
393
600฿
8-10 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
บุคคลทั่วไป
300
เต็มแล้ว
600฿
16-17 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.เอก
300
131
600฿
12-13 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.โท
1000
549
600฿
9-11 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว