ลงทะเบียนแล้ว ทำไมต้องยืนยันอีก | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ลงทะเบียนแล้ว ทำไมต้องยืนยันอีก

การยืนยันการลงทะเบียน เป็นการตรวจสอบว่า คุณมีตัวตน อีเมลของคุณถูกต้อง และสามารถรับ-ส่งอีเมล สื่อสารกับศูนย์ทดสอบฯได้
order: 
21