ต้องการพิมพ์ใบชำระเงิน | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ต้องการพิมพ์ใบชำระเงิน

ไปที่เมนู สถานะของฉัน
1. กรอก อีเมล 
2. คลิกดำเนินการ
3. ระบบจะแสดงวิชาที่คุณสมัครไว้  คลิก พิมพ์ใบชำระเงิน
4. ระบบจะแสดง ใบชำระเงิน   คลิก ที่รูป printer

ปกติ ต้องนำใบชำระเงิน ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
วิธีชำระเงิน  1.  ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ธนาคารกรุงเทพ
               2.  หากผู้สมัครไม่มี Application ของธนาคาร ให้ชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (เลือกเมนูชำระเงิน) 

ถ้าปิดรับสมัครไปแล้ว ไม่สามารถพิมพ์ฯได้ (ระบบจะไม่แสดงลิงก์ให้คุณพิมพ์ใบชำระเงิน)
order: 
31