ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว เมื่อไรศูนย์จะยืนยันการชำระเงิน | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว เมื่อไรศูนย์จะยืนยันการชำระเงิน

ระบบของธนาคารไม่ได้เชื่อมกับระบบของศูนย์ฯ ปกติธนาคารจะส่งรายชื่อผู้ชำระเงิน มาให้กับศูนย์ฯ เป็น excel file ทุกวัน
ศูนย์ฯต้องนำมาตรวจเช็คความถูกต้อง (data entry จะมีความผิดพลาดเสมอ เช่นสะกดชื่อ นามสกุลผิด หมายเลยใบชำระเงินไม่ตรงกัน ...)
หลังจากนั้นจึง upload เข้าระบบได้ ซึ่่งต้องใช้เวลาพอสมควร

ปกติทางศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลยืนยันการรับชำระเงินให้แก่ผู้สมัคร ก่อนวันประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ (ดูจากตารางสอบ ในหน้าแรก)

เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินกับธนาคาร(มีเอกสารการชำระเงิน) ศูนย์ทดสอบฯถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ์แล้ว ศูนย์ฯจะจัดให้ผู้สมัครได้เข้าสอบ ในทุกกรณี

ที่สำคัญคือ ถ้าถึงวันอีเมลห้องสอบและที่นั่งสอบ ถ้ายังไม่ได้รับอีเมลตามกำหนด  ให้เช็คดูในเมนู สถานะของฉัน  ถ้าไม่มีห้องสอบและหมายเลขสอบ  ต้องติดต่อศูนย์ฯ โดยด่วน
หรือติดต่อ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
order: 
50