ต้องการเปลี่ยนสถานะจากบุคคลทั่วไปเป็นนิสิต มก. | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ต้องการเปลี่ยนสถานะจากบุคคลทั่วไปเป็นนิสิต มก.

ไปที่เมนู ติดต่อ Admin แจ้งว่าต้องการเปลี่ยนสถานะจากบุคคลทั่วไปเป็นนิสิต มก. บอกเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน
แจังข้อมูลดังนี้ (*จำเป็นต้องมี)
รหัสประจำตัวประชาชน*:
ชื่อ-นามสกุล*:
อีเมล*:
เบอร์โทรศัพท์*:
รหัสนิสิต*:
โครงการ:
สาขาวิชา*:
ภาควิชา:
คณะ:
วิทยาเขต:
order: 
90