อีเมลมาสอบถามแล้วไม่ได้รับคำตอบจากศูนย์ฯ | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

อีเมลมาสอบถามแล้วไม่ได้รับคำตอบจากศูนย์ฯ

สำหรับผู้ที่ได้รับอีเมลจากศูนย์ฯ แล้วพยายาม Reply หรือ Forward อีเมล เพื่อตอบกลับมา
ไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ เนื่องจากเมลบ๊อกส์ที่ศูนย์ฯ ใช้ส่งอีเมลไม่ใช่เมลบ๊อกส์ปกติ มีความสามารถในการส่งเมลได้เท่านั้น  ไม่สามารถรับอีเมลได้
อีเมลของท่านจึงสูญหายไป

การติดต่อกับศูนย์ฯ สามารถทำได้ดังนี้
1. ด้วย เมนู ติดต่อAdmin
2. ติดต่อ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
3. มาติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ทดสอบทางภาษา ห้อง 211 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
order: 
200