สมัครแล้ว ไม่เห็นมีใบชำระเงิน | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

สมัครแล้ว ไม่เห็นมีใบชำระเงิน

การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้           
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน คลิกดำเนินการ
ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยันการลงทะเบียน
2. สมัครสอบ เมื่อถึงกำหนดวันเปิดรับสมัคร
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ธนาคารกรุงเทพ
หากผู้สมัครไม่มี Application ของธนาคาร ให้ชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (เลือกเมนูชำระเงิน) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
order: 
30