อยากทราบผลคะแนนสอบ KU-EPT | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

อยากทราบผลคะแนนสอบ KU-EPT

มี 3 วิธีดังนี้
  1. ถ้าต้องการทราบว่าเคยสอบผ่านหรือไม่ และคะแนนที่เคยสอบผ่าน(สูงที่สุด)คือเท่าใด ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
  2. ถ้าต้องการทราบผลสอบ ตั้งแต่ KU-EPT 2557/3 เป็นต้นมา เข้าไปที่เมนูสถานะของฉัน กรอกอีเมล คลิกดำเนินการ คลิกอีเมลผลสอบ
  3. ถ้าต้องการทราบผลสอบก่อน KU-EPT 2557/3 เข้าไปที่เมนู ประกาศผลสอบ(เก่า)
order: 
5