ประกาศผลสอบ(เก่า) | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ประกาศผลสอบ(เก่า)

ผลสอบตั้งแต่เริ่มใช้ระบบสมัครสอบ Online ดูได้ที่ เมนู สถานะของฉัน
ชื่อวิชา
KU-EPT 2557/2 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2557/2 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2557/1 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2557/1 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2556/4 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2556/4 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2556/3 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2556/3 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2556/2 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2556/2 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2556/1 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2556/1 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2555/6 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2555/6 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2555/5 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2555/5 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2555/4 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2555/4 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2555/3 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2555/3 นิสิต ป.เอก

หน้า