ประกาศผลสอบ(เก่า) | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ประกาศผลสอบ(เก่า)

ผลสอบตั้งแต่เริ่มใช้ระบบสมัครสอบ Online ดูได้ที่ เมนู สถานะของฉัน
ชื่อวิชา
KU-EPT 2555/2 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2555/2 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2555/1 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2555/1 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2554/4 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2554/4 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2554/3 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2554/3 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2554/2 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2554/2 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2554/1 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2554/1 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2553/4 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2553/4 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2553/3 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2553/3 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2553/2 นิสิต ป.โท
KU-EPT 2553/2 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2553/1 นิสิต ป.เอก
KU-EPT 2552/3 ทุกระดับ

หน้า