ประกาศผลสอบ(เก่า) | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ประกาศผลสอบ(เก่า)

ผลสอบตั้งแต่เริ่มใช้ระบบสมัครสอบ Online ดูได้ที่ เมนู สถานะของฉัน
ชื่อวิชา
KU-EPT 2552/2 ทุกระดับ
KU-EPT 2552/1 ทุกระดับ
KU-EPT 2551/3 ทุกระดับ
KU-EPT 2551/1 ทุกระดับ
KU-EPT 2550/4 ทุกระดับ
KU-EPT 2550/2 ทุกระดับ

หน้า