ขั้นตอนการสมัครสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


ขั้นตอนการสมัครสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP  

1. ลงทะเบียน

1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ต้องการลงทะเบียน (คลิก)  หลังจากกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่ง link ไปยัง email ของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
 
1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบ email ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิก link เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจึงจะสามารถสมัครสอบได้
 
หมายเหตุ
            เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้สมัครสอบได้ตลอดไป ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน email ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์ทดสอบฯ
 

2. สมัครสอบ

2.1 สมัครสอบจาก ตารางสอบ ซึ่่งแสดงอยู่ในหน้าแรก
 
2.2 วิชาที่เปิดรับสมัครสอบ จะมีลิงค์ให้ สมัครสอบ
 
2.3 คลิก พิมพ์ใบชำระเงิน
 
2.4 การชำระเงิน ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ธนาคารกรุงเทพ หรือชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
      กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้
 
หลังจากทางธนาคารยืนยันการชำระเงินของท่าน ระบบจะส่ง email ให้ท่าน เพื่อยืนยันว่าการสมัครสอบของท่านถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว
 

สถานที่ติดต่อ

ห้องศูนย์ทดสอบทางภาษา (ห้อง 219)  อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 หรือ เบอร์ตรง 099-1896104 หรือ  092-3247842