ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสาร

New  เกณฑ์คะแนน  TOEFL ITP สำหรับ TCAS ปี 66  เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1. ประกาศผลการทดสอบ TOEFL ITP  ครั้งที่ 37/2565  สอบวันเสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565 
2. รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT ครั้งที่ 29/2565 (ศูนย์สอบกำแพงแสน) สอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565   แผนที่อาคาร

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นผลการตรวจ ATK  :  การทดสอบ KU-EPT หรือ   การทดสอบ TOEFL  ITP
4. ข้อมูลสอบ KU-EXITE ประจำปี 2565
5. การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อจัดชั้นเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกวิทยาเขต 

*** ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ผู้สมัคร KU-EPT ที่ลงทะเบียนในระบบประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. ศูนย์ทดสอบทางภาษา จะส่งคะแนนของท่านไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทันทีหลังจากวันประกาศผลสอบ ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะจากระบบสารสนเทศนิสิต http://www.grad.ku.ac.th/***
***  ผู้สมัครไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ระบบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่  099-1896104 ,  092-3247842  หรือ  fhumrnk@ku.ac.th หรือ fhumjppu@ku.ac.th  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ...  ***
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ของธนาคารกรุงเทพ
หรือ ชำระผ่านผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา ศูนย์สอบ สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2565/38
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
4-10 ธค.2565
15 ธค.2565
ส.17 ธค.2565
9:00-12:00
23 ธค.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/37
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
13-19 พย.2565
24 พย.2565
ส.26 พย.2565
9:00-12:00
2 ธค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/36
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
30 ตค.-5 พย.2565
10 พย.2565
ส.12 พย.2565
9:00-12:00
21 พย.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/35
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
16-22 ตค.2565
31 ตค.2565
จ.31 ตค.2565
9:00-12:00
31 ตค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/39
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
29-29 กย.2565
5 ตค.2565
ส.8 ตค.2565
9:00-12:00
14 ตค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/34
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
25 กย.-1 ตค.2565
6 ตค.2565
ส.8 ตค.2565
9:00-12:00
14 ตค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/33
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
11-17 กย.2565
22 กย.2565
ส.24 กย.2565
9:00-12:00
30 กย.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/32
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
28 สค.-3 กย.2565
8 กย.2565
ส.10 กย.2565
9:00-12:00
16 กย.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/31
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
7-13 สค.2565
18 สค.2565
ส.20 สค.2565
9:00-12:00
26 สค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/30
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
24-30 กค.2565
4 สค.2565
ส.6 สค.2565
9:00-12:00
12 สค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/14
บุคคลทั่วไป
ปิดรับสมัคร
1699฿
10-16 กค.2565
21 กค.2565
ส.23 กค.2565
9:00-12:00
29 กค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/13
บุคคลทั่วไป
ปิดรับสมัคร
1699฿
26 มิย.-2 กค.2565
7 กค.2565
ส.9 กค.2565
9:00-12:00
15 กค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
12-18 มิย.2565
23 มิย.2565
ส.25 มิย.2565
9:00-12:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/22
ศรีราชา
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
29 พค.-11 มิย.2565
16 มิย.2565
ส.18 มิย.2565
9:00-12:00
24 มิย.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา ศูนย์สอบ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/30
กำแพงแสน
1500
600฿
20 พย.-17 ธค.2565
20 ธค.2565
ส.24 ธค.2565
13:00-16:00
28 ธค.2565
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
22 ธค.2565
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
22 ธค.2565
KU-EPT 2565/29
กำแพงแสน
1500
600฿
2-19 พย.2565
22 พย.2565
ส.26 พย.2565
13:00-16:00
1 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
24 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
9:00-12:00
24 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/28
กำแพงแสน
1500
600฿
1-22 ตค.2565
25 ตค.2565
ส.29 ตค.2565
13:00-16:00
4 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/27
กำแพงแสน
1500
600฿
17 สค.-17 กย.2565
21 กย.2565
ส.24 กย.2565
13:00-16:00
29 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/26
กำแพงแสน
1500
600฿
5-31 กค.2565
3 สค.2565
ส.6 สค.2565
13:00-16:00
11 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25
กำแพงแสน
1500
600฿
27 พค.-23 มิย.2565
25 มิย.2565
อา.26 มิย.2565
13:00-16:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว