ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสาร


1. New  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP สอบวันที่ 14 พ.ค. 65  ครั้งที่ 9/2565
2. เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบ KU-EPT  ครั้งที่ 9-10/2565 จากวันที่ 15 พ.ค. 65 เป็นวันที่ 29 พ.ค. 65

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นผลการตรวจ ATK  :  การทดสอบ KU-EPT  หรือ  การทดสอบ TOEFL  ITP 

*** ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ผู้สมัคร KU-EPT ที่ลงทะเบียนในระบบประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. ศูนย์ทดสอบทางภาษา จะส่งคะแนนของท่านไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทันทีหลังจากวันประกาศผลสอบ ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะจากระบบสารสนเทศนิสิต http://www.grad.ku.ac.th/***
***  มีปัญหา ติดต่อ 02-5795566-8 ต่อ 1211 หรือเบอร์ตรง 099-1896104 หรือ  092-3247842  ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ...  ***
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ของธนาคารกรุงเทพ
หรือ ชำระผ่านผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา ศูนย์สอบ สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2565/21
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
11-17 กย.2565
22 กย.2565
ส.24 กย.2565
9:00-12:00
30 กย.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/20
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
28 สค.-3 กย.2565
8 กย.2565
ส.10 กย.2565
9:00-12:00
16 กย.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/19
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
7-13 สค.2565
18 สค.2565
ส.20 สค.2565
9:00-12:00
26 สค.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/15
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
24-30 กค.2565
4 สค.2565
ส.6 สค.2565
9:00-12:00
12 สค.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/14
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
10-16 กค.2565
21 กค.2565
ส.23 กค.2565
9:00-12:00
29 กค.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/13
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
26 มิย.-2 กค.2565
7 กค.2565
ส.9 กค.2565
9:00-12:00
15 กค.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
12-18 มิย.2565
23 มิย.2565
ส.25 มิย.2565
9:00-12:00
1 กค.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
29 พค.-4 มิย.2565
9 มิย.2565
ส.11 มิย.2565
9:00-12:00
17 มิย.2565
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2565/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
15-21 พค.2565
26 พค.2565
ส.28 พค.2565
9:00-12:00
3 มิย.2565
TOEFL ITP 2565/09
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
1-7 พค.2565
12 พค.2565
ส.14 พค.2565
9:00-12:00
20 พค.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/08
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
10-16 เมย.2565
21 เมย.2565
ส.23 เมย.2565
9:00-12:00
29 เมย.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/18
ศรีราชา
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
10-16 เมย.2565
21 เมย.2565
ส.23 เมย.2565
9:00-12:00
29 เมย.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/07
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
20-26 มีค.2565
31 มีค.2565
ส.2 เมย.2565
9:00-12:00
8 เมย.2565
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2565/06
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1699฿
13-19 มีค.2565
24 มีค.2565
ส.26 มีค.2565
9:00-12:00
1 เมย.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา ศูนย์สอบ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
26 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
26 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
28 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.13 พย.2565
9:00-12:00
28 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
24 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
24 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/08
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/07
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว